Nieuws december 2023

Cornage

Een van de nascholingseisen van de Erkende Keuringsdierenarts voor Paard is het eenmaal per vijf jaar volgen van de cursus “Cornage onderzoek voor potentiële dekhengsten”. Het bestuur van Stichting Paard heeft besloten dat voor het bijhouden hiervan een opfriscursus wordt gekoppeld aan de actualiseringscursus waarin aandacht wordt besteed aan het onderwerp Cornage; deze cursus zal 2x per 5 jaar plaats vinden en voldoet voor de EKPD aan de eis.
 

Actualiseringscursus EPD 2024

Voor het jaar 2024 staat er een actualiseringscursus gepland op 29 januari en 28 februari. Deze cursus is een verplicht onderdeel voor de (her)registratie als ‘Erkende
Paardendierenarts’. Aanmelding vindt plaats via de KNMvD.
 

Updaten van het Reglement EPD en EKDP

Stichting Paard is voornemens om de reglementen Erkende Paardendierenarts (EPD) en
Erkende Keuringsdierenarts voor Paard (EKDP) te herzien. Dit traject loopt al een tijd. Er zijn een aantal goede suggesties gedaan om bestaande knelpunten te vergemakkelijken, maar ook dat brengt opnieuw bestuurlijke keuzes met zich mee. Om wijzigingen goed door te kunnen voeren is het van belang om met name de implementatie naar de nieuwe situatie goed voor te bereiden. Dit neemt meer tijd in beslag dan vooraf verwacht. De bestaande reglementen blijven dus nog van kracht.
Om toch een aantal bestaande vragen/onduidelijkheden weg te nemen heeft Stichting Paard twee informatieberichten gemaakt: Mocht u nog specifieke vragen hebben laat het dan gerust weten, dan proberen wij de
bovenstaande documenten zoveel mogelijk geüpdatet te houden.
 

Tarieven Stichting Paard

Via deze weg willen wij u graag mededelen wat de tarieven worden voor 2024

Erkende Keuringsdierenarts voor Paard – registratietermijn van 3 jaar
€ 340,30 per jaar (jaarlijkse facturering tijdens de gehele registratietermijn, geen tussentijdse opzegging mogelijk)

Erkende Paardendierenarts - registratietermijn van 2,5 jaar
€ 89,00 per jaar (jaarlijkse facturering tijdens de gehele registratietermijn,
tussentijdse opzegging mogelijk)

Deskundigheidsbevordering (DKB)
€ 12,00 per individuele aanvraag als u zelf scholing wilt toevoegen aan uw EPDdossier
 

Keuringsdossiers op vaste locatie

Het keuringsdossier dient te worden ondertekend door de EPKD-dierenarts, dan wel de
dierenarts die zich registreren wil als EPKD. Let op: indien het formulier door 2 dierenartsen ondertekend wordt, dan telt het formulier alleen mee voor één dierenarts.
De keuringen worden op een vaste locatie uitgevoerd en de locatie dient op het keuringsformulier te worden ingevuld. Er wordt hiervoor een extra regel toegevoegd aan het keuringsformulier.
 

Controleer uw gegevens in PE-Veterinair

Als Erkende Paardendierenarts en Erkende Keuringsdierenarts voor Paard is het belangrijk om met de juiste gegevens in het openbare register te staan. Controleer uw gegevens in PE-Veterinair!
U kunt hier ook uw praktijkgegevens aanpassen indien u van praktijk wisselt. Bent u ook
Erkende Keuringsdierenarts vergeet dan niet uw nieuwe locatie ook door te geven aan Kiwa VERIN, zodat zij kunnen vaststellen of er nog een locatiebezoek nodig is.
Stichting Paard zal iedere 3 maanden een actuele lijst op de website publiceren met de
Erkende Keuringsdierenarts voor Paard en de Erkende Paardendierenarts.
 

Samenstelling bestuur Stichting Paard

Reinier Logcher is per 13 mei jl. benoemd tot nieuw bestuurslid van Stichting Paard.
 

Keurmerk Erkende Paardendierenarts en Erkende Keuringsdierenarts voor Paard

Het bestuur heeft besloten een sticker keurmerk aan de Erkende Paardendierenarts uit te geven bij de afronden van de actualiseringscursus. Tevens ontvangen de nieuwe EKDPdierenarts en de EPD-dierenarts een sticker keurmerk.
 

Gevoerde overleggen

Cluster Paard: In overleg met Cluster Paard is o.a. gesproken over de reglementswijzigingen en het toevoegen van een privacy statement.
Ook is er gesproken om de actualiseringscursus te combineren met een overleg (controle) moment.

Stakeholders overleg 4 oktober 2023: In het overleg met de Stakeholders (College van Belanghebbenden) is gesproken over de reglementswijzigingen en het toevoegen van een privacy statement.

Ook is er gesproken over het keuringsformulier: het is gebleken dat op het keuringsformulier soms 2 handtekeningen staan. Het keuringsformulier telt alleen mee bij de (her)registratie voor de eerste ondertekende dierenarts; daarvan uitgaande dat deze links op het formulier ondertekent.
Na een enquête via de email is besloten vooralsnog alleen de dossiers te beoordelen van
paarden die op de vaste locatie gekeurd zijn.

Tevens is er gesproken over de vindbaarheid van de EPD en EKPD dierenarts op de website van PE veterinair, dit blijft een punt van discussie. PE veterinair is tevreden over de kaart, terwijl de stakeholders, Cluster Paard en de Stichting daar een andere mening over hebben. Stichting Paard beschikt over onvoldoende financiële middelen om dit via de website van Stichting Paard te laten lopen.

Beoordelingscommissie: het contact met Easyvet is verbroken. Actie wordt ondernomen met een ander bedrijf; Veterinary Solutions België. Alle EKDP zijn geïnformeerd over de vorming van de beoordelingscommissie en 11 dierenartsen hebben zich aangemeld voor de beoordelingscommissie. Voorheen was de beroepscommissie dezelfde als de beoordelingscommissie en dit is niet juist. De nieuwe commissie zal met een beroep met 3 andere EKDP de foto’s beoordelen.
 

Vragen / opmerkingen

Heeft u vragen en/of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief, dan vindt u hieronder tot wie u zich kunt richten.