Erkende Keuringsdierenarts voor Paard

De Stichting Paard is regelinghouder van dit Reglement Keuringsdierenarts voor Paarden. Het Reglement Keuringsdierenarts voor Paarden beoogt een systeem in het leven te roepen op grond waarvan dierenartsen worden beoordeeld op het leveren van een constante, zeer hoge en uniforme kwaliteit bij het keuren van paarden. Dit Reglement voorziet erin dat dierenartsen die deze hoge standaard kunnen garanderen, worden getoetst en op basis daarvan in het register Keuringsdierenarts voor Paarden worden opgenomen.

De Stichting Paard bepaalt de randvoorwaarden voor het waarborgen van dit systeem. De randvoorwaarden hebben betrekking op:
  • onafhankelijkheid en geheimhouding,
  • voorwaarden waaraan controle- en certificerende instellingen dienen te voldoen,
  • voorwaarden waaraan de toetsing van de criteria én de keuringsdossiers dienen te voldoen,
  • de rapportagestructuur,
  • de inschrijving in het register Keuringsdierenarts voor Paarden.
Toetsing van het kwaliteitsniveau van de Keuringsdierenarts voor Paarden wordt uitgevoerd door de onafhankelijke certificerende instelling Kiwa VERIN (Verificatie Instituut Kwaliteitssystemen), die daartoe een contract hebben gesloten met de Stichting Paard. De certificerende instellingen laten de inspectie uitvoeren door een inspectie-instelling en door de toetsingscommissie voor de toetsing van de keuringsdossiers.