Nieuws augustus 2016

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Herregistratie Erkende Paardendierenarts
  • Voor een groot aantal erkende paardendierenartsen die voor het laatst op 1 juli 2014 zijn getoetst, zal per 1 januari 2017 een hertoetsing worden uitgevoerd op basis van het Reglement Erkende Paardendierenarts.
Reglement Erkende Paardendierenarts
  • Afgestudeerde paardendierenartsen aan de Faculteit Diergeneeskunde met een Master/Mono-programma Paard krijgen voor een periode van 2,5 jaar vanaf datum afstuderen een equivalent van 60 studiepunten toegekend.
  • In de Eigen Verklaring dient erkende paardendierenarts aan te geven of sprake is geweest van maatregel Veterinair Tuchtcollege e/o andere (zelfregulerende) toezichthouder.
De gehele nieuwsbrief kunt u hier downloaden.