Nieuws oktober 2014

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Erkende Paardendierenarts:
  • Algemene voorwaarden en verzekering
  • Geschillenbeslechting en arbitrage
  • Specialistenregister
  • Net-afgestudeerdeerden
Keuringsdierenarts Paard:
  • Toetsing
De gehele nieuwsbrief kunt u hier downloaden.