Beoordelingskader accreditatie

Stichting Paard heeft de algemene beoordelingsregels voor de accreditatie van Deskundigheidsbevordering (DKB) voor de EPD en EKDP vastgesteld. Alleen nascholingspunten die overeenkomstig dit beoordelingskader door een accreditatiecommissie zijn toegekend, worden voor (her)registratie als EPD en/of EKDP erkend. In het protocol wordt de toewijzing van accreditatiepunten omschreven om te voorkomen dat iedere accrediterende instelling eigen normen hanteert. Het protocol kunt u hier downloaden.