Reglement

Het Reglement staat open voor dierenartsen die zijn ingeschreven in het register dierenartsen van het CIBG van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De dierenarts die wil worden opgenomen in het register Keuringsdierenarts voor Paarden maakt dat kenbaar door aanmelding bij (een) certificerende instelling(en) waarmee de Stichting Paard een overeenkomst heeft gesloten. Een en ander zal bekrachtigd worden door een overeenkomst tussen de dierenarts en de certificerende instelling. In deze overeenkomst worden de nadere afspraken omtrent beoordelingstermijnen en kosten geregeld.

Klik hier voor het Reglement.