Aanmelden

Aanmelden voor het Register Erkende Paardendierenarts:
 
Indien u van plan bent zich aan te melden voor het Register Erkende Paardendierenarts is het raadzaam om u eerst aan te melden voor het bijhouden van nascholing bij PE-Veterinair. Hiermee wordt geborgd dat uw geaccrediteerde nascholingspunten worden bijgehouden en kunt u eenvoudig aantonen dat u aan het nascholingscriterium voor inschrijving voldoet. Voor de goede orde merken wij nog op dat het Mastertraject Paard geldt als 60 nascholingspunten. Verdere instructies vindt u op de site van PE-Veterinair . Ook voor vragen kunt u contact opnemen met PE-Veterinair.

Hieronder volgt nog even in het kort de punten waaraan u voor registratie moet voldoen:
 • U dient te zijn ingeschreven in het diergeneeskunderegister van het Centrale Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, noodzakelijk voor het uitoefenen van de diergeneeskunde in Nederland, op basis van de Wet Dieren
 • Er dient tegen u geen maatregel door het Veterinair Tuchtcollege, de NVWA of de
  rechter te zijn getroffen. Indien dat wel het geval is dient u aan te geven welke van de volgende maatregelen dat betreft:
  • Een voorwaardelijke maatregel, een waarschuwing en/of een berisping
  • Een onvoorwaardelijke maatregel, een geldboete en/of een schorsing voor een periode van maximaal 2 maanden
  • Een schorsing van langer dan 2 maanden
 • U bent werkzaam en bekwaam in de paardendiergeneeskunde. Vul daarvoor de “Verklaring ten behoeve van registratie in het register erkende paardendierenarts” volledig in. Klik hier voor het document.
 • U kunt aantonen dat u voldoet aan het nascholingscriterium voor inschrijving (75 punten in de afgelopen 2,5 jaar, waarbij het Mastertraject Paard geldt als 60 nascholingspunten)
 • U bent adequaat verzekerd voor mogelijke beroepsaansprakelijkheden die voortvloeien uit de uitvoering van de opdrachtovereenkomst met opdrachtgevers