Stichting Paard:
Statuten
Reglement CvB
Privacy Statement

Initiatiefnemers:
KNMvD
Cluster Paard 
 
Stichting Paard is in 2007 opgericht met als doel de kwaliteit van paardendierenartsen te bevorderen. Dit doel wordt bereikt door het opzetten en beheren van kwaliteitsregelingen voor paardendierenartsen. In 2007 is in samenwerking met de Groep Geneeskunde van het Paard GGP (tegenwoordiger Cluster Paard) van de KNMvD, een aantal paardenverzekeraars en stamboekorganisaties van paarden, de kwaliteitsregeling voor de erkende keuringsdierenarts voor paarden opgezet. In 2010 is daar het Reglement van de erkende paardendierenarts bijgekomen.

Stichting Paard is een onafhankelijke stichting, bestuurd door deskundigen die geen binding hebben met een paardendierenartsenpraktijk. Voordracht van bestuursleden geschiedt door Cluster Paard.

Stichting Paard treedt op als regelinghouder van kwaliteitsregelingen voor paardendierenartsen. Nadat een paardendierenarts door Stichting Paard is erkend, vindt registratie plaats in een van de registers van Stichting Paard (uitbesteed aan Dactari). Paardendierenartsen die in een van de kwaliteitsregisters zijn opgenomen, beantwoorden ook aan de eisen van het CKRD.

Op dit moment beheert Stichting Paard twee kwaliteitsregelingen.

De kwaliteitsregeling Erkende Paardendierenarts voorziet in de borging van relevante nascholing door paardendierenartsen en het naleven van een aantal verplichtingen met betrekking tot veterinair handelen.

De kwaliteitsregeling voor de Erkende Keuringsdierenarts voor Paarden voorziet in een onafhankelijke toetsing van paardendierenartsen die keuringen volgens een door de beroepsgroep vastgesteld protocol dienen uit te voeren. De keuring is ondergebracht bij een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie, Kiwa VERIN (Verificatie Instituut Kwaliteitssystemen).

De stichting kent een College van Belanghebbenden waarin Cluster Paard van de KNMvD, paardenverzekeraars en stamboekorganisaties zitting hebben. Dit College heeft ten doel om het bestuur van advies te dienen.

Bestuur
Prof. dr. A.B.M. Rijkenhuizen - voorzitter
drs. J.W.E. Peters - bestuurslid
drs. R. Logcher - bestuurslid
Raadpleeg hier de registers voor Erkende Paardendierenarts en Erkende Keuringsdierenarts Paard

Overzicht lopende registraties EPD 03-04-2024

Overzicht lopende registraties EKDP 02-07-2024