NIEUWS IN HET KORT DECEMBER 2019:

Keurmerk EPD en EKDP; EPD en het CKRD-register; Protocol accreditatie nascholing; Regels bij tekort nascholingspunten wegens ziekte of zwangerschap; Eis actualiseringscursus vóór inschrijving; Bijdrage St. Paard.
Lees verder

 Stichting Paard:
Statuten
Reglement CvB

Initiatiefnemers:
KNMvD
Cluster Paard 
 
Stichting Paard is in 2007 opgericht met als doel de kwaliteit van paardendierenartsen te bevorderen. Dit doel wordt bereikt door het opzetten en beheren van kwaliteitsregelingen voor paardendierenartsen. In 2007 is in samenwerking met de Groep Geneeskunde van het Paard GGP (tegenwoordiger Cluster Paard) van de KNMvD, een aantal paardenverzekeraars en stamboekorganisaties van paarden, de kwaliteitsregeling voor de erkende keuringsdierenarts voor paarden opgezet. In 2010 is daar het Reglement van de erkende paardendierenarts bijgekomen.

Stichting Paard is een onafhankelijke stichting, bestuurd door deskundigen die geen binding hebben met een paardendierenartsenpraktijk. Voordracht van bestuursleden geschiedt door Cluster Paard.

Stichting Paard treedt op als regelinghouder van kwaliteitsregelingen voor paardendierenartsen. Nadat een paardendierenarts door Stichting Paard is erkend, vindt registratie plaats in een van de registers van Stichting Paard (uitbesteed aan PE Veterinair). Paardendierenartsen die in een van de kwaliteitsregisters zijn opgenomen, beantwoorden ook aan de eisen van het CKRD.

Op dit moment beheert Stichting Paard twee kwaliteitsregelingen.

De kwaliteitsregeling Erkende Paardendierenarts voorziet in de borging van relevante nascholing door paardendierenartsen en het naleven van een aantal verplichtingen met betrekking tot veterinair handelen.

De kwaliteitsregeling voor de Erkende Keuringsdierenarts voor Paarden voorziet in een onafhankelijke toetsing van paardendierenartsen die keuringen volgens een door de beroepsgroep vastgesteld protocol dienen uit te voeren. De keuring is ondergebracht bij een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie, Kiwa VERIN (Verificatie Instituut Kwaliteitssystemen).

De stichting kent een College van Belangenhebbenden waarin Cluster Paard van de KNMvD, paardenverzekeraars en stamboekorganisaties zitting hebben. Dit College heeft ten doel om het bestuur van advies te dienen.

Bestuur
Prof. dr. A.B.M. Rijkenhuizen - voorzitter
mr. drs. J.F. Schutte - secretaris/penningmeester
drs. J.W.E. Peters - bestuurslid